مشاوره و روان شناسی

مدیر گروه : دکتر حسن حیدری

سایر اساتید:

دکتر عباس شمسی

دکتر حسن حیدری

دکتر حسین داودی

دکتر سید علی آل یاسین

دکتر ابوالفضل رجبی

دکتر سید رضا میرمهدی

دکتر رضا احمدی

دکتر داود تقوایی

دکتر سید علی حسینی المدنی

دکتر رحیم حمیدی پور

خانم لیلا نقی پور

خانم افسانه سرمدی

محمود قنبری

خانم مریم نجاری

خانم ندا جلالی

اسماعیل خانجانی