مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

مدیر گروه: دکتر حمید پایگذار

سایر اساتید:

دکتر مصطفی شمسی

دکتر محمد خلیلی درمنی

دکتر سید مرتضی موسوی

دکتر مرتضی رموزی

دکتر ملیحه بابایی

مهندس شهربانو زنگارکی

مهندس حمید رضا خیری

مهندس روح الله رنجبر