آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

این فایل بر گرفته از سایت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی) می باشد. پس از دانلود پسوند فایل را از DOC به pdf تغییر دهید.

)نام فایل را پس از دانلود از   a1.DOC    به   a1.pdf   تغییر دهید(


لینک دانلود فایل