مفاد مهم آیین نامه کارشناسی اشد

اداره آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 1.  تعداد واحد انتخابی: در هر ترم حداقل ٨ و حداکثر ١٤ با نظر مدیر گروه علی الخصوص در ترم اول
 2. گذراندن درس وصیتنامه امام ره با ارزش ١ واحد با نمره حداقل ١٢ و روش تحقیق با نمره حداقل 12به صورت جبرانی:  اگر در دوره کاردانی و کارشناسی(پیوسته یا ناپیوسته) این دروس را گذراندهه اید لازم به گذراندن در دوره کارشناسی ارشد نیست. ریزنمرات دوره های مذکوربایستی توسط شما ارائه گردد تا در پرونده ضبط گردد.( درس روش تحقیق در برخی رشته ها مثل کتابداری و روان شناسی بدون توجه به مقطع کارشناسی بایستی در مقطع ارشد  گذرانده شود این درس جزء دروس اصلی این رشته ها است)
 3. - دفاع از پایان نامه: شرط دفاع از پایان نامه کسب معدل کل ١٤ و بیشتر می باشد. در غیر اینصورت بایستی ازماده ١٤ استفاده شود.
 4.  روش استفاده از ماده ١٤ :بایستی حداکثر تا ٣ درس از دروس قبلی را که با نمره ١٢ تا ١٤ گذرانده اید انتخاب نموده و مجدداً بگذراند تا میانگین کل به ١٤ و بیشتر از آن ارتقاء یابد تا بتوان از پایان نامه دفاع نمود.(اخذ دروس ترمیم معدل همراه دروس اصلی به هیچ وجه امکان پذیر نیست)
 5.  اخراج آموزشی: در این مقطع دو ترم مشروط اخراج آموزشی تلقی می گردد ،ادامه تحصیل مبتنی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد می باشد.
 6.  سقف سنوات تحصیلی: حداکثر سقف سنوات جهت خواهران و براداران ٦ نیمسال است.
 7.   وقفه تحصیلی: تا ٣ نیمسال وقفه می توان به ادامه تحصیل برگشت ،این مورد شامل دانشجویان خواهر و غیر مشمول می گردد.
 8.  انصراف از تحصیل: کسانی که انصراف می دهند   بایستی یک و نیم برابر شهریه ثابت در هر مقطع زمانی را بعنوان هزینه انصراف پرداخت نمایند، لازم به ذکر است دانشجوی انصرافی حداکثر بعد از یکسال می تواند به تشخیص دانشگاه به تحصیل برگردند. این مورد شامل دانشجویان خواهر و برادر غیر مشمول می گردد.
 9.  مرخصی تحصیلی: دانشجویان خواهر و برادر غیر مشمول می توانند حداکثر از ٣ ترم مرخصی با مجوز کمیسیون از مرخصی استفاده نمایند.
 10.  انتخاب درس پایان نامه: این درس بایستی در ترم ٤ انتخاب و تا زمانی که دفاع  از آن صورت نگرفته در زمان انتخاب واحد ترم جدید از روی سایت درس انتخاب و تمدید شود.
 11. انتخاب درس جبرانی: این دروس بایستی به تعداد مشخص شده از طرف مدیر گروه  با توجه به میزان ارتباط رشته مقطع کارشناسی با رشته مقطع ارشد گذرانده شود.
 12. رعایت پیشنیاز: در صورتی که درس دارای پیشنیاز باشد ،رعایت آن توسط دانشجو الزامی است.

 

جهت دریافت فایل کامل  شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد (ویرایش مهر 95) اینجا را کلیک نمایید.