مدیر آموزش

.

   مدیر آموزش:

 

 

   نام و نام خانوادگی: محمد قاسم خانی

  تلفن تماس: 46339921-086

  

شرح وظایف:

  1- نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص

  2- بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب

  3- تهیه و تدوین شیوه نامه ها و طرح های آموزشی و ارائه آن ها به شورای آموزشی دانشگاه

  4- بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی

 5- نظارت بر روند فعالیت های طراحی و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون آموزشی دانشگاه

 6- نظارت برتشکیل پرونده و ثبت نام پذیرفته شدگان مطابق با آئین نامه و شیوه نامه های آموزشی

 7- نظارت برکنترل سنوات تحصیلی دانشجویان

8- تهیه گزارش های کارشناسی پرونده های دانشجویان

 9- نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مقاطع مختلف رشته های تحصیلی

 10- صدور انواع گواهی های تحصیلی برای دانش آموختگان

 11- نظارت بر عملکرد فعالیت های آموزشی دانشجویان

12- امور مربوط به دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان)

 13- امور مربوط به دانشجویان غیرایرانی

14- مشارکت در برگزاری جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصیلی

 15- ارائه گزارش های آماری و تدوین گزارش عملکرد سالانه از فعالیت های آموزشی دانشگاه

 16- ارائه مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی

17- افزایش مهارت های شغلی کارکنان با مشارکت دادن آنان در دوره های آموزشی کوتاه