درباره معاونت

 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

نام و نام خانوادگی: حمید مظاهری

سوابق تحصیلی:

 

سوابق تحصیلی
معدل سال پایان سال شروع مقطع تحصیلی نام دانشگاه نام رشته تحصیلی
  1378 1374 کارشناسی دانشگاه سمنان مهندسی عمران - عمران
  1381 1379 کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان مهندسی عمران -سازه
    1392 دکتری تخصصی آزاد اسلامی اراک مهندسی عمران - سازه

 

 

مقالات علمی: 

- تعیین ابعاد بهینه بازشو های افقی در جان تیرهای  بتن مسلح

- اثر بازشو بر رفتار غیر خطی و مقاومت تیرهای بتن مسلح

- استفاده از قاب خرپایی به جای سیستم دوگانه در ساختمانهای بلند فولادی

- بررسی اندرکنش قاب خمشی و مهاربند فولادی هم محور در ساختمانهای بلند فولادی

-بهینه سازی رفتار قاب خمشی مهاربندی شده-

- صفحه ستون مکانیکی با قابلیت جذب انرژی زلزله-

- افزایش ضریب رفتار قاب مهاربندی شده با استفاده از مهاربندهای مورب

- بررسی اثر طول تیر رابط بر سختی و شکل پذیری مهاربند واگرا

 

سوابق اجرایی:

- عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

- مدیر گروه تخصصی گروه مهندسی عمران سازه و ژئو تکنیک در مقطع کارشناسی ارشد

- عضو کمیته فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی

 

...

اهم وظایف:

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذیربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

 

 

 

معاون آموزشی: حمید مظاهری

پست الکترونیک:hmazaheri@iaukhomein.ac.ir

تلفن تماس: 08646337816

08646337801-8 داخلی 1030