قوانین امور مشمولین

توجه:
از آنجا که تغییر وضعیت تحصیلی مشمولان بایستی هر ترم به نظام وظیفه اطلاع رسانی شود، در صورتی که دانشجو در هریک از ترمها بدون اخذ مرخصی تحصیلی و بدون انتخاب واحد باشد، معافیت تحصیلی وی لغو گردیده و به نظام وظیفه ارسال می گردد. بدیهی است که در اینصورت دانشجو تا زمان دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت حق ادامه تحصیل در دانشگاه را نخواهند داشت.

 

قوانین امور مشمولین به شرح ذیل می باشد:
• افراد ذکور ایرانی در اول ماهی که طی آن وارد 19 سالگی می شوند مشمول محسوب می گردند
• دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و همچنین افرادی که سن آنان 50 سال می باشد مجاز به ثبت نام هستند.
• دارندگان کارت معافیت موقت تا پایان تاریخ اعتبار معافیت مذکور مجاز به تحصیل می باشند. پس از اتمام اعتبار بایستی بلافاصله جهت معافیت تحصیلی اقدام نمایند. این افراد چنانچه دارای سابقه غیبت وظیفه عمومی باشند و مجوز تحصیل آنان در دانشگاه صادر نگردد، از تحصیلشان جلوگیری خواهد شد.
• کارکنان رسمی نیروهای مسلح تنها با ارایه گواهی نحوه همکاری و موافقت با تحصیلشان در دانشگاه از سازمان مربوطه می توانند ثبت نام و تحصیل نمایند.

• متعهدین به خدمت در دستگاه ها (شامل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان،هواپیمایی کشوری، کشتیرانی ج.ا.ا و قوه قضائیه) در صورت ارایه گواهی مربوط و موافقت دستگاه ذیربط با تحصیل فرد و ذکر اینکه ذینفع متعهد خدمت آن دستگاه می باشد می توانند ثبت نام و تحصیل نمایند.

• ثبت نام فارغ التحصیلان دوره کاردانی در مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای مجاز نمی باشد و چنانچه مشغول خدمت وظیفه عمومی هستند، نمی توانند برای تحصیل در مقطع پیوسته از خدمت ترخیص گردند.

• تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی یا همزمان با تحصیل در سایردانشگاه ها  اکیدا" ممنوع می باشد. بنابراین افرادی که بصورت امریه یا سربازمعلم مشغول خدمت می باشند باید ازخدمت ترخیص گردند.
• مشمولانی که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل آنان در مقطع قبلی سپری شده است مجاز به ثبت نام نیستند.

• افرادی که خدمت آنان قبل از شروع نیمسال بعد بطور قطع به اتمام می رسد می توانند پس از دریافت کارت پایان خدمت برای ثبت نام و تحصیل به دانشگاه مراجعه نمایند.

• مشمول در طول تمام تحصیلات دانشگاهی( از کاردانی تا دکتری تخصصی)مجاز است یک بار از امتیاز آزمون مجدد( بمنظور انتقال- تغییر رشته یا مقطع) استفاده نماید.

• سنوات مجاز تحصیلی مشمولین در مقطع کاردانی 5ترم، کارشناسی پیوسته 10 ترم، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد6ترم،دکتری حرفه ای 8سال و دکتری تخصصی 6 سال می باشد.

• افراد مشمولی که نتوانند دروس دوره تحصیلی خود را در مدت مجاز به اتمام برسانند و برابر رای کمیسیون موارد خاص و مجوز وظیفه عمومی در مدتی بیش از سنوات مجاز فوق (حداکثر2ترم) در دوره مربوطه فارغ التحصیل گردند از ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر تا پایان خدمت وظیفه عمومی محروم خواهند بود.

• افرادی که در دوره کارشناسی و دکتری حرفه ای تحصیل نموده و تحصیلات آنان منجر به دریافت مدرک مقطع پایین تر شده است قبل از اتمام خدمت وظفه عمومی مجاز به ثبت نام نمی باشند.

• مشمولین می توانند در هر نیمسال حداکثر 2 بار در سنوات مجاز تحصیلی با دریافت معرفی نامه از امور مشمولین واحد و سپردن ودیعه های لازم به  نظام وظیفه از کشور خارج شوند.مدت زمان سفر بنابر نوع آن متفاوت و از 20 روز در سفرهای سیاحتی تا 30 روز در سفرهای زیارتی،علمی و نیمه علمی متغییر می باشد.