شرایط اخذ مدرک

1-ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت(پزشکی-کفالت-موارد خاص)به همراه یک نسخه تصویر آن(ویژه برادران). 

2-تحویل مدرک گواهی موقت یا دانشنامه به شخص داوطلب یا وکیل قانونی آن با در دست داشتن اصل وکالت به

محضر و مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است.     

توجه(در خصوص دریافت دانشنامه الزاما اصل گواهینامه موقت باید به اداره فارغ التحصیلان عودت گردد.)

  3-با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی(در صورت مفقود شدن خرابی و یا غیر قابل استفاده شدن مدرک)و

اصل قانونیطولانی و پیچیده ای را می بایست طی نماید لذا از فارغ التحصیل محترم تقاضا میگردد. پس از دریافت

هرگونه مدرک تحصیلی اعم از ریز نمرات-گواهینامه موقت و دانشنامه نسبت به حفظ و نگهداری آن دقت لازم به عمل آمدند.