مدارک لازم برای ثبت نام در زمان مراجعه حضوری برای ثبت نام مقاطع ارشد ناپیوسته و دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی و 4 نسخه کپی از آن

اصل شناسنامه و دونسخه کپی از تمام صفحات آن

 اصل کارت ملی و دو نسخه کپی از پشت و روی آن

 6 قطعه عکس پرسنلی3*4 بازمینه سفید

 اصل کارت پایان خدمت یا معافیت آقایان به همراه دو نسخه کپی آن

 کلیه فرمهای ثبت نام تکمیل شده    (دانلود فرم های ثبت نام )