اخبار

زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آزمون جامع دانشجویان دکتری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۰۹و ۱۰ تیرماه ۹۷ برگزار میگردد.

آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۰۹و ۱۰تیرماه به صورت کتبی برگزار میگردد. آزمون شفاهی نیز در همان هفته و حداکثر تا ۱۶و ۱۷تیر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه آموزشی درخصوص انتصاب آقای محمود دالایی به عنوان جانشین مدیر آموزش

اطلاعیه آموزشی درخصوص انتصاب آقای محمود دالایی به عنوان جانشین مدیر آموزش

بنا بر اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، از تاریخ ۹۵/۱۲/۸ جناب آقای محمود دالایی، از کارشناسان آموزش به عنوان جانشین مدیر محترم آموزش واحد خمین منصوب می‌گردد و در غیاب مدیر آموزش (آقای مهندس بابایی) ، امور مرتبط با ایشان به آقای دالایی محول می‌شود.

ادامه مطلب
اطلاعیه آموزشی در خصوص واگذاری رشته‌های حقوق-فقه و حقوق جزا-تاریخ به آقای مجتبی رضایی

اطلاعیه آموزشی در خصوص واگذاری رشته‌های حقوق-فقه و حقوق جزا-تاریخ به آقای مجتبی رضایی

بنا بر اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، با توجه به جابه‌جایی آقای سهراب اسلامی از کارشناسان محترم آموزش، رشته‌های مرتبط به ایشان شامل مجموعه حقوق، فقه و حقوق و تاریخ به آقای مجتبی رضایی مستقر در اتاق کارشناسان آموزش محول می‌گردد.

ادامه مطلب