اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان محترم :

تنها فرصت باقی مانده جهت ثبت نام و تکمیل انتخاب واحد و حذف و اضافه از 28بهمن لغایت 3 اسفند میباشد. 

زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آزمون جامع دانشجویان دکتری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۰۹و ۱۰ تیرماه ۹۷ برگزار میگردد.

آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۰۹و ۱۰تیرماه به صورت کتبی برگزار میگردد. آزمون شفاهی نیز در همان هفته و حداکثر تا ۱۶و ۱۷تیر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب