اطلاعیه های معاونت ها

شروع ثبت نام دوره های بدون آزمون در مقاطع کاردانی پیوسته (سما) ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در سایت مرکز آزمون جهت مهر ۹۸

شروع ثبت نام دوره های بدون آزمون در مقاطع کاردانی پیوسته (سما) ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در سایت مرکز آزمون جهت مهر ۹۸

ادامه مطلب