اخبار دانشگاه

زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آزمون جامع دانشجویان دکتری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۰۹و ۱۰ تیرماه ۹۷ برگزار میگردد.

آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۰۹و ۱۰تیرماه به صورت کتبی برگزار میگردد. آزمون شفاهی نیز در همان هفته و حداکثر تا ۱۶و ۱۷تیر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

کارتهای ورود به جلسه امتحان

کارتهای ورود به جلسه امتحان از مورخ 1394 بر روی پورتال دانشجویان قرار می گیرد. بدیهی است که تاریخ مندرج در کارتهای ورود به جلسه امتحان معیار برگزاری امتحان می باشد.

ادامه مطلب