اطلاعیه های معاونت ها - آرشیو

اطلاعیه آموزشی درخصوص انتصاب آقای محمود دالایی به عنوان جانشین مدیر آموزش

اطلاعیه آموزشی درخصوص انتصاب آقای محمود دالایی به عنوان جانشین مدیر آموزش

بنا بر اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، از تاریخ ۹۵/۱۲/۸ جناب آقای محمود دالایی، از کارشناسان آموزش به عنوان جانشین مدیر محترم آموزش واحد خمین منصوب می‌گردد و در غیاب مدیر آموزش (آقای مهندس بابایی) ، امور مرتبط با ایشان به آقای دالایی محول می‌شود.

ادامه مطلب
اطلاعیه آموزشی در خصوص واگذاری رشته‌های حقوق-فقه و حقوق جزا-تاریخ به آقای مجتبی رضایی

اطلاعیه آموزشی در خصوص واگذاری رشته‌های حقوق-فقه و حقوق جزا-تاریخ به آقای مجتبی رضایی

بنا بر اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، با توجه به جابه‌جایی آقای سهراب اسلامی از کارشناسان محترم آموزش، رشته‌های مرتبط به ایشان شامل مجموعه حقوق، فقه و حقوق و تاریخ به آقای مجتبی رضایی مستقر در اتاق کارشناسان آموزش محول می‌گردد.

ادامه مطلب