اطلاعیه برگزاری مرحله کتبی و شفاهی آزمون جامع نیمسال۱-۹۸-۹۷

اطلاعیه برگزاری مرحله کتبی و شفاهی آزمون جامع نیمسال ۱-۹۸-۹۷

۰۹ دی ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۵ کد : ۱۶۱۳ اطلاعیه های معاونت ها
تعداد بازدید:۲۷۲۵

مرحله کتبی آزمون جامع نیسمال اول 98-97 در روز چهارشنبه مورخ 12/10/97 در واحد اراک (فلق) برگزار میگردد. ضمنا آزمون شفاهی نیز در تاریخ 13/10/97 در واحد خمین برگزار خواهد شد.


نمره نهایی آزمون جامع به صورت 50درصد کتبی و 50 درصد مصاحبه شفاهی محاسبه شده و حد نصاب قبولی برای دانشجویان ورودی قبل از 95 برابر 15 و برای دانشجویان ورودی 95 و بعد از آن 16  میباشدهر دانشجو میتواند حداکثر دوبار در آزمون جامع شرکت نماید. چنانچه دانشجویی برای بار دوم موفق به گذراندن این آزمون نشود از ادامه تحصیل محروم میگردد.


( ۷ )