دانشگاه آزاداسلامی واحد خمین در سال تحصیلی ۹۷ در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته،کاردانی پیوسته بدون آزمون براسا س سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد (سایت ثبت نامwww.Azmoon.org):

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۴ کد : ۱۵۱۹ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۸۶
دانشگاه آزاداسلامی واحد خمین در سال تحصیلی ۹۷ در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته،کاردانی پیوسته  بدون آزمون براسا س سوابق تحصیلی  دانشجو می پذیرد (سایت ثبت نامwww.Azmoon.org):

**ثبت نام دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون غیر پزشکی(استعدادهای درخشان) ، مشمول فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی با شرط معدل : حداقل معدل 16 برای رشته های غیر علوم انسانی و 17 برای رشته های علوم انسانیکه ترم فارغ التحصیلی آنها سال تحصیلی97-96 باشد.مهلت ثبت نام تا ساعت24 تاریخ 17مرداد97می باشد.

**ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 97 بدون آزمون براسا س سوابق تحصیلی .

** ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی پیوسته سال 97 آموزشکده سما خمینبدون آزمون براساس سوابق تحصیلی.


نظر شما :