زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آزمون جامع دانشجویان دکتری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۰۹و ۱۰ تیرماه ۹۷ برگزار میگردد.

تعداد بازدید:۱۴۷۹
آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۰۹و ۱۰تیرماه به صورت کتبی برگزار میگردد. آزمون شفاهی نیز در همان هفته و حداکثر تا ۱۶و ۱۷تیر برگزار خواهد شد.

مرحله کتبی آزمون جامع نیمسال دوم 97-96 در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 09و 10تیرماه  برگزار میگردد. آزمون شفاهی نیز  در همان هفته و حداکثر تا 16و 17تیر برگزار خواهد شد.
دانشجویان لازم است نسبت به ثبت نام در درس آزمون جامع اقدام نمایند و در آزمون زبان حد نصاب لازم را کسب نمایند.
نمره نهایی آزمون جامع به صورت 50درصد کتبی و 50 درصد مصاحبه شفاهی محاسبه شده و حد نصاب قبولی برای دانشجویان ورودی قبل از 95 برابر 15 و برای دانشجویان ورودی 95 و بعد از آن 16  میباشد. هر دانشجو میتواند حداکثر دوبار در آزمون جامع شرکت نماید. چنانچه دانشجویی برای بار دوم موفق به گذراندن این آزمون نشود از ادامه تحصیل محروم میگردد.


( ۳ )

نظر شما :